نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-8222013
امروز
یکشنبه 1400/7/4
|
ساعت

ارتباط با ما
نشانی:
کردستان ، بیجار بلوار امام خميني روبروي فرمانداري اداره ثبت احوال بیجار
کد پستی:
66517-13667
تلفن:
08738222013 ; 08738223115   
فکس:
08738222013
نشانی الکترونیکی:
kordestan@sabteahval.ir
شبکه های اجتماعی:

آدرس : کردستان ، بیجار بلوار امام خميني روبروي فرمانداري
کد پستی : 13667-66517 | نمابر: 08738222013 | شماره تماس : 8222013-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com