نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-8222013
امروز
سه شنبه 1400/8/4
|
ساعت

شعار سال 1400

آغاز هفته وحدت

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 199/2/5 | 11:57   | تعداد بازدید : 152
خبر بیجار
اتلرال...
تاریخ و ساعت خبر : 199/2/5 | 11:57   | تعداد بازدید : 152
خبر بیجار
اتلرال...

آدرس : کردستان ، بیجار بلوار امام خميني روبروي فرمانداري
کد پستی : 13667-66517 | نمابر: 08738222013 | شماره تماس : 8222013-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com